CỤM BÁNH RĂNG TẦNG DẦY – TẦNG MỎNG

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp bánh răng quay toa của máy xúc KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, KATO, HUYNDAI, CATERPILLAR, SUMITOMO, DEAWOO…

5,200.00

Danh mục: .

Cụ thể được thể qua bảng dưới đây:

 

 

MAKERMODEL
KOMATSUPC20 PC30 PC35 PC40-5 PC40-6 PC40-7/8 PC45 PC50 PC56-7 PC60-1 PC60-3/5/6/7 PC70-8 PC75

PC80 PC90-1 PC100-1/2/3 PC100-5 PC PC120-2 PC120-5/6 PC128US-2 PC130 PC130-7 PC140

PC150-3 PC200-1 /2/3/5/6/7 PC220-5/6/7 PC240-3 PC300-2/3/5/6/7  PC350 PC400-5/6 PC360-7

PC400-1/3/5  PC400-6 PC410 PC450-8 PC650 PC650-8 PC710-5 PC1000-1

HITACHIHITACHI UH045  UH052 UHO53 UH063 UH07-5 UH09-7 UH04-7 UH083
EX20UR-1/2 EX27 EX30 EX40-1 EX45-1 EX50UR EX60-1/2/3/5
EX70 EX90 EX100 EX100-W/WD-2/2/3/4 EX120/-2/3/5 EX130 EX150 EX160WD EX200 EX200-1/2/3/5

EX210 EX220-1/3/7 EX220-2/5 EX225 EX240 EX270-1/5 EX280-1 EX300-1/2/3/5/6 EX320 EX330 EX350

EX400 EX400-5 UH03-3/5/7 UH04/2/5 UH05 UN055-7 UH06 UH07 ZAX60 ZAX70 ZAX120 ZAX200 ZX230

ZAX240 ZAX250 ZAX330 ZAX350 ZAX360 ZAX360

CATERPILLARE40B E70 E70B E110 E120B E140 E180 E200B E240 E300 E200-5 E450 E650
E235B/B/D E245B/D E307 E311B E312C/CL E315C/CL E318B E320/320L E322 E325 E330 E350

E375 E450

KOBELCOK903   K904B K904 C K907B K907C K907D SK07 SK027 SK04N2 SK07N2 SK09N2 SK60 SK100

SK120-3/6 SK120LC SK200 SK200-5/6 SK210-8 SK230-6E SK250-6/8 SK300 SK320 SK330-6/8

SK350-6/8 SK400 SK450-6/8 SK480-6

HYUNDAIR55-7 R60-5/7 R80-7/9 R85-7 R110  R130R150LC R200 R210 R215-7/9 R220 R225LC-7/9 R260-5

R265LC-7/9 R280 R290 R290LC-7 R300 R305LC-9 R320  R335LC-7/9 R375LC R385 R455 R485LC

R505LC-7 R515LC-9T R805LC-7 R914B

KATOHD250 HD250SE HD300GS HD307 HD350 HD400G HD400-5 HD450 HD400G HD400SE

HD450SE HD510 HD512 HD550SE HD700G HD700-5/7 HD800-5/7 HD820 HD880-1HD820

HD880 HD900SEV
HD900-2/5/7 HD1023 HD1100 HD1200 HD1220 HD1250-7 HD1500  HD1880G HD1880SE

SUMITOMOLX02/03  LX08 SH45 SH55 SH60 SH75-3 SH100 SH120 SH145U SH200 SH200A3 SH210 SH220

SH240 SH250 SH260 SH280 SH300 SH340 SH350 SH400 SH450
LS200 LS200 LS280  LS1200 LS1600 LS2035 LS2050L LS2650 LS2800   LS2800FJ2 LS3400EJ

LS4300FJ2 LS5800C2 SC800 SC1000

DAEWOO/DOOSANDH55 DH60-7 DH130 DH150 DH170 DH220-3/5 DH220-9E DH258LC-V DH280-3

DH300-5 DH DH320 DH330 DH360-5 DH220-9E

VOLVOEC55BLC EC60 EX130 EC140B EC210B EC240B EC290B EC330 EC360 EC460B
BULLDOZERD20   D30 D31 D3B D3C D3D D40-1 D4C D4D D4H D5 D50 D5B D5H D5M D6B D6C D6D

D6H D6R   D65 D7 D7E D7F D7G D7R D80 D85-12 D85-18 D8L D8G D8H D8K D8N D8R

D9L D9N D155   D155A-1 D155AX D275 D355 D355A-3 D375-2/3

MITSUBISHIMS40   MS70-8 MS110-8 MS120 MS180-3 MS240 MS300-8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CỤM BÁNH RĂNG TẦNG DẦY – TẦNG MỎNG”