GUỐC CAO SU MÁY KOBUTA , YANMAR, KOMATSU

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp Guốc cao su của máy xúc KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, KATO, HUYNDAI, CATERPILLAR, SUMITOMO, DEAWOO…

1.99

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp Guốc cao su của máy xúc KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, KATO, HUYNDAI, CATERPILLAR, SUMITOMO, DEAWOO…

Cụ thể được thể theo bảng dưới đây:

Kích thướcMáy sử dụng
300FPC28UU, PC30, PC38UU2, K025, KX024, RX201, ISO30, MS020, HS12S, AX25, S & B15, ME25
MM25, MXR30, MX35, B2U, Yb231, EX24, FX24, HM25, N260-2 , S80FX3, SH30J
320FS90-1, LS0900EJ, ISO10A, ME35, MXR35, B-3, YB-3, TB-300, H35
350FK035 , KH030, KX030, EX33, FX033, YB401
400HDPC38UU-1, PC40, PC50-1, PC50UU, KH02, KX040, EX40, EX45, HM45-2, IS1400, IS40F,
SK03, MS040, ME45, MM50SR, MXR55, M40, YB551, HD50UR, TB55UR, S & B22, N45 , S120F
SH40
450HDPC60-6 ~ 7, PC7500, KH02, KX60, EX60, EX750R, SK03
450KEX60, YW120
450EPC60-6,7, PC70-6,7, PC75UU, KH60, KH250-7, KX60, KX75UR, EX60, EX75UR, UH02 ,
UH025, FX60, FX75UR, IS65UJ, SK75UR, TB070, DHJ10
500ASK135UR, ZX110, E110B, SK100, JJ0J
500BSK120, SK100, EX100-1-5, KX100-1-8
500GKX100, KH120, EX90, UH0357, FX90, S026FS, SH100, LS2600, IS110, SK045, YS300, MS1
10, E110, REGA311, SR210, AC-185TG, HD400SEV, NC100, YS450,
500NPC100-5-6 , PC120 , PC130-6 , PC128UU-1 , 2
550I
550H
600BEX100-1-5 , EXB5UR-1 , E120B , SK100-1-3 , SH100-1
600GEX60 , SH120 , SK04-2 , E120
600HKX200 , K200-2P , FX200 , SH200 , HD820 , SK200
600KKX200, KX200-2P (Đến # 70736) EX200 (Từ # 7037) UH07-7, FX200,
S280F2, SH200, SK09, KMC200, MS180-8, E200B, REGA320, HD700SEV, HD820
600WPC60-3-59 (rộng), PC60-LS, S160FJ, SK03
700BEX100-1-5 , EX120-1-5, SK120-1, FX100-1-5
700A
700WPC220, PC200-5-6, EX200-6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GUỐC CAO SU MÁY KOBUTA , YANMAR, KOMATSU”