XÉC MĂNG RIK

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Công ty chúng tôi chuyên phân phối phụ tùng động cơ máy xúc đào, máy ủi các hãng Izumi, Komatsu, Deawoo, Aline cho các dòng xe Komatsu, Hitachi, Kobelco, Deawoo:

2.99

Công ty chúng tôi chuyên phân phối phụ tùng động cơ máy xúc đào, máy ủi các hãng Izumi, Komatsu, Deawoo, Aline cho các dòng xe Komatsu, Hitachi, Kobelco, Deawoo:

PC40 – 3D84| PC60 – 4D95| PC75 – 4D95| PC100 – S4D105, S4D95| PC120 – S4D105,

6D95| PC200 – 6D105, S6D105, S6D95| PC300 – N855, NT855, S6D125, SAA6D108E,

S6D108| PC400 – S6D125| PC600 – S6D130| D20-4D94| D30/31/37 – 4D95S, 4D105, 6D95|

D40 -S4D105, 6D105| D50-4D120, 4D130, 6D125| D60- 6D125, NH220| EX60-4JB1, BD30|

EX100 – 6BD1, 4BD1| EX120 – 4BD1T, 4BG1| EX200 – 6BD1T, 6BG1, H06RCT| EX300 – EP100,

ERP100T, 6SD1T,6BG1|  EX400 – 6RB1T| SOLA130 – DB58,6D16| SOLA200 – D1146| SOLA280|

SK100 – 4BD1| SK200 – 6D31T, 6D34| SK300 – 6D22T,6D16…

 

Cụ thể được thể theo bảng dưới đây:

Komastu S6D95600-821-61200-33000-5860
Komastu S6D105600-821-61300-33000-5840
PC60/4D95600-821-38500-33000-5510
SK120/SK60600-821-38600-33000-5700
PC200-6/6D102101211-4310
PC300/6D125600-821-61500-33000-5880
PC200-6/6D95600-821-61900-33000-6580
PC300-6/6D108600-825-31600-35000-0402
S6D155600-821-830
PC200-7101211-7960
Komastu S4D120600-821-3350-33000-2280
EX200-11-81200-365-00-33000-6000
EX200-21-81200-440-20-33000-6552
EX200-5/6BG11-81200-4710-00-3500-3872
EX200-6/6BG11-81200-5303-A4TU5486
6SD10-35000-3210
6D34SK250-60ME088887
E200B/S6KME070120A2T72986
S6KA4TU3586
DH60-7LR160-735B
 DH220-31117900
 DH220-53900402502-9007B
 DH3000-35000-4190
DH55897228 31805-37813253-0
SK200-66D34

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “XÉC MĂNG RIK”