Phụ tùng điện

 • BỘ ĐIỀU HÒA MÁY XÚC, MÁY CÔNG TRÌNH

  1.99

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng điều hòa của máy xúc KOMATSUHITACHIKOBELCO, KATO, HUYNDAI, CATERPILLAR, SUMITOMO, DEAWOO

  Đời máy:

   PC40 – 3D84| PC60 – 4D95| PC75 – 4D95| PC100 – S4D105, S4D95| PC120 – S4D105,

   6D95| PC200 – 6D105, S6D105, S6D95| PC300 – N855, NT855, S6D125, SAA6D108E,

   S6D108| PC400 – S6D125| PC600 – S6D130| D20-4D94| D30/31/37 – 4D95S, 4D105, 6D95|

   D40 -S4D105, 6D105| D50-4D120, 4D130, 6D125| D60- 6D125, NH220| EX60-4JB1, BD30|

   EX100 – 6BD1, 4BD1| EX120 – 4BD1T, 4BG1| EX200 – 6BD1T, 6BG1, H06RCT| EX300 – EP100,

   ERP100T, 6SD1T,6BG1|  EX400 – 6RB1T| SOLA130 – DB58,6D16| SOLA200 – D1146| SOLA280|

   SK100 – 4BD1| SK200 – 6D31T, 6D34| SK300 – 6D22T,6D16…

 • CỦ ĐỀ MÁY XÚC

  0.99

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp mô tơ khởi động, củ đề của máy xúc KOMATSUHITACHIKOBELCO, KATO, HUYNDAI, CATERPILLAR, SUMITOMO, DEAWOO cụ thể gồm:

   PC40 – 3D84| PC60 – 4D95| PC75 – 4D95| PC100 – S4D105, S4D95| PC120 – S4D105,

  6D95| PC200 – 6D105, S6D105, S6D95| PC300 – N855, NT855, S6D125, SAA6D108E,

  S6D108| PC400 – S6D125| PC600 – S6D130| D20-4D94| D30/31/37 – 4D95S, 4D105, 6D95|

  D40 -S4D105, 6D105| D50-4D120, 4D130, 6D125| D60- 6D125, NH220| EX60-4JB1, BD30|

   EX100 – 6BD1, 4BD1| EX120 – 4BD1T, 4BG1| EX200 – 6BD1T, 6BG1, H06RCT| EX300 – EP100,

   ERP100T, 6SD1T,6BG1|  EX400 – 6RB1T| SOLA130 – DB58,6D16| SOLA200 – D1146| SOLA280|

  SK100 – 4BD1| SK200 – 6D31T, 6D34| SK300 – 6D22T,6D16…